Bakgrund

HEM >> BAKGRUND

MUST SEDAN 1996


Jag har alltid gillat hösten med alla dess frukter och särskilt då äpplen. För några år sedan införskaffade jag en liten handdriven fruktpress av engelsk modell för att kunna musta för husbehov. Fler blev intresserade av att göra must av sina äpplen och jag förstoda snart att det inte räcker med en liten handpress om man vill musta åt fler än familj och släkt.


I mitten på 1990-talet startade ett litet musteri utanför Borgholm. Alvarkantens musteri. När jag fick reda på att det musteriet skulle avvecklas fick jag köpa äppelpressen därifrån. Det är en stor hydraulisk press av österrikisk härkomst med en stor kapacitet att krossa och pressa frukt. Jag har dessutom kompletterat med en pastör och lite andra detaljer för att möjliggöra tappning av must på så kallad Bag-in-box. Allt är placerat på en större släpvagn vilket gör att musteriet också är mobilt.


Kanske blir det ett mer permanent musteri i framtiden om det dyker upp en lämplig lokal och efterfrågan av must ökar.


 


Borgholm hösten 2011